Loodusained Suure-Jaani Gümnaasiumis

13 oktoober 2009

Koolitajate atesteerimine, kursused

On välja kuulutatud Tiigrihüppe koolitajate atesteerimine-arenguvestlus.
Suure-Jaani Gümnaasium on üks koolituskeskutest ja koolitajaks Ly Valdmaa.
Et olla hea koolitaja, peab ise osalema erinevatel koolitustel.
Viimase 3 aasta olulisemad koolitused:
eTraining "Psühholoogiline eneseabi"
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus "Ülesannete koostajate koolitus"
MTÜ Eesti Füüsika Selts "Keskkonnaalane koolitus"
Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskond "Muutused riiklikus õppekavas"
Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskond "Uurimuslik õpe kaasaegse tehnoloogia toetusel loodusteaduste õpetamisel"
Tiigrihüppe Sihtasutus "Digitaalsed õppematerjalid ja autorikaitse, haridustehnoloogia"
RMK Sagadi Looduskool "Õuesõppe koolitus", "Olen osa loodusest"