Loodusained Suure-Jaani Gümnaasiumis

15 oktoober 2009

Koolitajate atesteerimine, õppematerjalid

Mõningad e-õppematerjalid, koostas Ly Valdmaa
Harjutustestid põhikooli bioloogiast (HotPot)
Testid (toiduahelad)(HotPot)- VI klassi loodusõpetus
Tunne puid (HotPot)
Veeloomad (HotPot)

Esitlused
Mendeli sõltumatu lahknemise seadus
Silmapete
Kloonimine
Viljad

Ajaveebid
Loodusained Suure-Jaani Gümnaasiumis- uuemad
Loodusained Suure-Jaani Gümnaasiumis- vanemad
Üks kask meil kasvab õues
6ab klassi kroonika

Sildid:

13 oktoober 2009

Koolitajate atesteerimine, kursused

On välja kuulutatud Tiigrihüppe koolitajate atesteerimine-arenguvestlus.
Suure-Jaani Gümnaasium on üks koolituskeskutest ja koolitajaks Ly Valdmaa.
Et olla hea koolitaja, peab ise osalema erinevatel koolitustel.
Viimase 3 aasta olulisemad koolitused:
eTraining "Psühholoogiline eneseabi"
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus "Ülesannete koostajate koolitus"
MTÜ Eesti Füüsika Selts "Keskkonnaalane koolitus"
Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskond "Muutused riiklikus õppekavas"
Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskond "Uurimuslik õpe kaasaegse tehnoloogia toetusel loodusteaduste õpetamisel"
Tiigrihüppe Sihtasutus "Digitaalsed õppematerjalid ja autorikaitse, haridustehnoloogia"
RMK Sagadi Looduskool "Õuesõppe koolitus", "Olen osa loodusest"