Loodusained Suure-Jaani Gümnaasiumis

01 oktoober 2007

Õuesõppepäev

Kaheksandate klasside õpilastel oli õuesõppepäev, mis toimus Navesti orundi luidetel. Päeva viisid läbi Tiina Idla, Ene Lust, Ly Valdmaa ja Rihet Aver. Õpilased määrasid asimuuti, mõõtsid puude kõrgust, õppisid tundma samblikke ja samblaid ning tegid katseid loodusliku veega. Ilm oli väga ilus ja üritus õnnestus täielikult.
Vaata veel pilte