Loodusained Suure-Jaani Gümnaasiumis

11 juuni 2007

Õppekäik Viljandi Veevärki

8. juunil käisid 10a klassi õpilased tutvumas Viljandi Veevärgi tööga. Külastati veetöötlusjaama ja reoveepuhastit. Veetöötlusjaamas toimub joogiveeks kasutatava põhjavee puhastamine rauast. Reoveepuhasti koosneb mitmetest settebasseinidest, kus vee puhastamine toimub aktiivmuda abil.


lisainfo Viljandi Veevärgi kodulehelt