Loodusained Suure-Jaani Gümnaasiumis

30 mai 2007

Ökorebaste maja valmis


Ökorebased ehitasid ja ehitasid, mõtlesid, kogusid materjali ja ehitasid.... ja valmist ta sai kaunikene.
lisainformatsioon

17 mai 2007

Noorte keemikute päev

16. mail toimus meie koolis noorte keemikute päev. Sellel osalesid meie valla põhikoolide õpilased. Üritused korraldas Tiina Idla.
Kildu Põhikoolist oli osavõtjaid 6, Sürgaverest 6, Tääksist 4 ja Olustverest 5. Eelnevalt viidi läbi interneti viktoriin 2 voorus. 3 voor toimus kohapeal noorte keemikute päeval. Sellel voorul tehti katseid ja õpilased pidid ära arvama, mis ainetega oli tegemist. Viktoriinil osalesid 3-liikmelised võistkonnad: "Tääksi", "Olustvere", "Millimallikad", "J.E.M", "Siil", "Keemia", "Spioonitüdrukud", "M.R.T". Kolme vooru lõpptulemusena tuli võitjaks võistkond.
I "M.R.T"- SJG- Harder Kink, Tauri Pihlak, Janno Mikk
II "Siil"- SJG- Allar Joandi, Gert Johanson, Marko Koodres
III- V "Tääksi"- Võistkonna esindaja Risto Reinhold
"Spioonitüdrukud"- SJG- Kerttu Olesk, Kristin Sepp, Piia Sillamäe
"J.E.M"- SJG- Mari Ronimois, Jane Mändsoo, Eva-Liis Reile (asendasid III voorus Merit Tõkke, Helen Linn, Janely Pärtel).
Huvitavaid katseid viisid läbi keemiaringi liikmed X klassisit: Kadri Takk, Marta Särk, Kaisa Fuchs, Andres Oss, Tanel Voormansik, Einar Mahl. Peale õpilaste osalesid külalistena õp. Aime Kuum Kildu PK-st ja Kersti Varblane Sürgavere PK-st. Katsetevahelisel ajal andsid Kaisa ja Marta "head nõu" keemia vallast. Üritus lõppes võitjate autasustamise ja kringli söömisega. Diplomid võitjatele tegi Tanel Voormansik. Kokku osales üritusel 38 õpilast ja õpetajat.
Üritus õnnestus.
Tiina Idla

16 mai 2007

Seikleja metsas15. mail toimus Navesti orundi luidetel Vanaõues Viljandi Noorekeskuse poolt organiseeritud üritus "Seikleja". Selles osalesid 5. ja 6. klasside õpilased. Neil tuli läbida 8 kontrollpunkti, kus tuli täita väga erinevaid ülesandeid. Oluline oli meeskonnatöö. Kuigi ilm oli märg ja vihmane, meeldis üritus kõigile. 1. ja2. klassi õpilased osalesid mängus "Otsi Otti".

11 mai 2007

Eesti õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2007

10. mail tehti kokkuvõtteid konkursist. Meie koolist oli esitatud kolm tööd:
Tiina Soopa "Sürgavere kool 1921-1990", juhendaja Vello Aleksejev, Endla Reimann
Katri Pindsoo "Konfliktid ja nende lahendamine", juhendaja Aili Umda
Siim Ots "Lindude rõngastamine Sürgavere rõngastusgrupi poolt aastatel 1973-2005", juhendaja Ly Valdmaa, Aarne Ots.
Siim Otsa töö sai SA Archimedese eriauhinna ja Siim sõidab nädalaks 18. rahvusvahelisele loodusuurijate kokkutulekule Sveitsi. Palju õnne!

Üleriigiline GLOBE keskkonnaalaste uurimistööde konverents

4.-5. mail 2007 toimus meie koolis uurimistööde konverents. Lisainformatsioon GLOBE konverents

Meie koolist oli konkursile esitetud kaks tööd:
Mari-Ann Hindriksi töö "Kaksikute meetodist geneetikas" ja Siim Otsa töö "Lindude rõngastamisest Sürgavere rõngastusgrupi poolt". Mõlemi töö juhendajaks oli Ly Valdmaa

03 mai 2007

Osavõtt üleriigilisest geograafiaolümpiaadist

Meie koolist osales vabariiklikul olümpiaadil ainult üks õpilane- Villem Voormansik. Villem saavutas üleriigilisel geograafiaolümpiaadil 6. koha. Villemit õpetas ja juhendas Ene Lust.
Vaata