Loodusained Suure-Jaani Gümnaasiumis

31 jaanuar 2007

Ettepanakud REKKile ainekava projekti kohta

Arutati põhikooli ja gümnaasiumi ainekava projekti ja tehti mitmeid ettepanekud ainekava korrastamiseks. Ettepanekud on edastatud õppealajuhatajale.

Ainekomisjoni koosolek

20.11 toimus ainekomisjoni koosolek. Arutati riigieksamite küsimusi, mis eeldavad ainetevahelist integratsiooni ja loodusteaduslikku mõtlemist.

15 jaanuar 2007

Bioloogiaõpetajate talvepäevad

12.-14. jaanuar toimusid esmakordselt bioloogiaõpetajate talvepäevad. Põhiteema oli "Bioloogia ainekava ja uurimuslik õpe". Koostati pöördumised haridus- ja teadusministrile, Riigikogu kultuurikomisjonile, REKK'ile, Eesti Arstide Liidule. Vaata pöördumisi ja vastuseid.